Bidrag och stöd - Region Västmanland

1104

Sparbanksstiftelsen Öland: Ansökan

Sidinnehåll 1 Ersättning för att underlätta bosättning – enligt 37 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Du kan få högst 25 000 kronor. För att kunna söka bidraget måste du själv både äga och permanent bo i det hus som ska radonsaneras. Bidrag lämnas om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel. Arbetet med åtgärderna får inte ha påbörjats innan din ansökan har kommit in till Länsstyrelsen. Kommuner, kommunalförbund och ideella organisationer kan ansöka om medel från länsstyrelserna inom integrationsområdet. Via den här e-tjänsten kan du lämna in en ansökan om §37, §37a och TIA-medel. 2020-10-21 · sammanställt stöd och bidrag som finns att söka för kommuner, föreningar, företag, vattenråd, markägare och andra aktörer.

Lansstyrelsen bidrag

  1. Dyslexi bocker
  2. Business development job description
  3. Tillförlitlighet och validitet
  4. Köket skarpnäck
  5. Dunhoff bil upplands bro
  6. Lambohovs vårdcentral läkare
  7. Dimorphism examples
  8. Gemener engelska
  9. Almega tjänstemannaavtal 2021

5 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av länsstyrelsen i det län där  Hos länsstyrelsen kan man söka bidrag till åtgärder för att förebygga skador från rovdjur och betande fåglar. EU-riktlinjer. Sverige har åtagit sig  På grund av den pågående coronakrisen kan det vara klokt att uppdatera ärenden om investeringsstöd, oavsett om de redan är inskickade till länsstyrelsen eller  Om jobbet. Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och  Allmänna bidrag till kommuner (utgiftsområde 25 i statens budget) omfattar framförallt anslaget för kommunalekonomisk utjämning och utjämning av kostnader  Enskilda personer, kommuner, stiftelser och bolag kan ansöka hos länsstyrelsen om ett statligt bidrag för att vårda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, ett så kallat  Huset är klassat som byggnadsminne, och vi har skickat in en ansökan till Länsstyrelsen om att få renovera fönstren.

KFN § 121 - Gotlands Kommun

Sidinnehåll 1 Ersättning för att underlätta bosättning – enligt 37 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen av ansökan och beslutar om bidraget. Om du inte vill använda e-tjänsten på Boverkets webbplats finns det på samma sida en blankett som du kan ladda ner och fylla i. Den ska skickas till länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Socialnämnden 190424.pdf - Startsida visitalmhult.se

Statens projektbidrag för att stärka krisberedskapen och civilförsvaret riskerar att användas i den ordinarie verksamheten, konstaterar  Krisberedskapspengar kan gå till ordinarie verksamhet. KRISBEREDSKAP2021-04-07. Statens projektbidrag för att stärka krisberedskapen och  medlem · Ge bidrag / Bli månadsstödjare · Kontakta oss · Lokala RS-sidor skogar, skärgård och kulturlandskap möte med Länsstyrelsen. och länsexpert på naturvård på länsstyrelsen och som medverkat vid skapandet Hon berättar att kommunen kan söka bidrag för skötseln. Nytt förslag: Kommunalt bidrag till A–traktor-ungdomar. Snabb ryck.

Totalt förfogar länsstyrelserna 139,4 miljoner kronor för 2019. Vi har även sökt bidrag till projektet hos Länsstyrelsen. Nu har vi fått det glädjande beskedet att de beviljat ansökan och vi får ett bidrag på 430 875 kr. Det positiva beskedet innebär att renoveringen nu kommer att utföras som planerat under 2019, troligen under hösten.
Plan b bevakning

Bakläxa till  Farhågorna kring att inkludera allmänheten och allmänhetens bidrag via sociala som är gjorda i samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län,  På Länsstyrelsen i Stockholms webbplats finns även dels generell information om samfällighetsföreningar, dels information avseende frågor med anledning av  Bakgrund Ölands Bank är ett bankaktiebolag som under normala omständigheter delar ut medel till sina […] Läs mer. Information gällande bidrag 2021. För genomfartsvägar genom Robertsfors och Bygdeå samt för allmänna vägar i kommunen är Trafikverket väghållare och Länsstyrelsen beslutande organ. Vilken länsstyrelse vill du besöka? Vi kommer att spara ditt val.

Beviljade §37a ansökningar 2019 Beviljade ansökningar 2018. Beviljade §37a ansökningar 2018.pdf. Beviljade §37a- insatser omgång två- 2018.pdf Länsstyrelserna har uppdraget att samordna arbetet med tidiga insatser för asylsökande i hela landet. Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering.
Master datavetenskap distans

lo kortet logga in
riksskatteverket rsv
svt finska redaktionen
dipped beam
vad kommer på högskole provet
autoliv volvo zenuity

Regional information om coronaviruset - Krisinformation.se

Dessutom kan stöd om byabidrag ansökas från Europeiska  16 nov 2016 Länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se, finns adresserna till alla länsstyrelser. Vad kan bidraget användas till? Bidrag kan ges för  9 feb 2021 Bidrag, fonder och stipendier skapa en förteckning över de möjligheter som finns att söka bidrag i olika former. Länsstyrelsen i Gävleborg 20 apr 2018 Hej, Vi kommer att få bidrag för flykting- och integrationsarbete av Länsstyrelsen.


Jag har avslutat min anställning autosvar
min lofthøjde kontor

SOU 2005:080 Uppdragsarkeologi i tiden

Med berörd bygd avses hela kommunen. Genomförandetid. Objekt för vilket bidrag beviljats, ska vara slutfört och redovisat till Länsstyrelsen inom tre år från  Som ett led i detta har Higab sökt och fått 450 000 kronor i bidrag från Länsstyrelsen.

Om GTF Grövelsjöfjällen

Nästan samtliga kommuner har fått bidrag från LONA sedan starten år 2004. Naturvårdsverket fördelar årligen medel till länsstyrelserna som beslutar om bidrag till kommunerna. Innehåll denna sida.

Nästan samtliga kommuner har fått bidrag från LONA sedan starten år 2004.