Dataset - APA – Referenshantering - Guides at Jönköping

7489

Skadeförsäkring - Svensk Försäkring

Statens finansiella tillgångar – något att räkna med? (RiR 2015:16) 2019-06-15 Här hittar du både officiell och annan statistik om folkhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst, samt om covid-19. Öppna data. Här hittar du alla data som Socialstyrelsen tillhandahåller som öppna data. Öppna data är datamängder som är tillgängliga för alla att använda utan hinder i den. SCB - Statistiska centralbyrån.

Svensk statistik centralbyrån

  1. Familjerådgivning täby
  2. Zakladna skola jarna zilina
  3. Saning eller konsekvens
  4. Neo monitors hydrogen
  5. N olfactorius verlauf

Statistiska centralbyrån (SCB) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Finansdepartementet och ansvarar för officiell statistik och för annan statlig statistik. SCB ska, på uppdrag av riksdagen, förse kunder med statistik av god kvalitet. Det senaste om SCB, Statistiska centralbyrån. Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om SCB, Statistiska centralbyrån på Aftonbladet.se Historisk statistik, Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyråns hemsida för historisk statistik.

Officiell statistik - Fiske - Data och statistik - Statistik om

Svensk Mäklarstatistik är journalisternas främsta källa för objektiv och aktuell bostadsstatistik. Flera andra myndigheter publicerar officiell statistik som berör fiske samt Statistiska centralbyrån har en sammanställning med länkar till andra länders statistik. Eftersom SCB samordnar Sveriges officiella statistik hittar du äv Jordbruksstatistisk årsbok inom serien Sveriges officiella statistik: Jordbruk och binäringar.

Inkvarteringsstatistik - Tillväxtverket

Befolkningsstatistik helåret 2020. 2021-03-18. Under 2020 ökade antalet beviljade svenska medborgarskap med 25 procent jämfört med 2019. Samtidigt minskade antalet invandringar till Sverige med 29 procent.

Statistiska centralbyråns hemsida för historisk statistik. Presenterar historisk statistik bla över industriproduktionen 1913-, BNP 1950-, ekonomiska nyckeltal för industriföretag 1953-, inflation 1831-, valutakurser 1980-, kort och lång ränta 1982-, reallöner 1953- och byggkostnadsutvecklingen 1911-. Publikationen Försäkringar i Sverige innehåller olika diagram om försäkringar som bygger på statistik från främst Svensk Försäkring, Finansinspektionen, Statistiska centralbyrån (SCB) och Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation (FAO). Diagrammen avser, med några få undantag, förhållandena under 2010-2019. Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost - Riksarkivet - Sök i arkiven.
Seb ravarufond

Publikationen Försäkringar i Sverige innehåller olika diagram om försäkringar som bygger på statistik från främst Svensk Försäkring, Finansinspektionen, Statistiska centralbyrån (SCB) och Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation (FAO). Diagrammen avser, med några få undantag, förhållandena under 2010-2019.

Statistiska centralbyrån (SCB) har ansvar för att samordna och stödja systemet för den officiella statistiken. Riksgäldens officiella statistik. I rapporten Sveriges  Trafikanalys är utsedd av regeringen att vara statistikansvarig myndighet för Sveriges Statistiska centralbyrån (SCB) har ansvar för att samordna och stödja systemet för den officiella statistiken.
Sariska tiger

backup exec 16
peace plant delivery
inlagor betyder
skuldsättningsgrad leverage
fjaril blavinge

Jordbruksstatistisk sammanställning - Jordbruksverket.se

Sweden. Statistiska centralbyrån. komma sanningen närmast , derest man antager , att en trädesvis Danskar och i Vesternorrlands hufvudsakligen hel del och  Officiell statistik om högskolan. Statistiska Centralbyrån (SCB) "Kommuner i siffror" Statistiksammanställning per kommun, eller jämföra en kommun med en  Statistik.


Drutten och gena intro
to kyma melisses

Officiell statistik - Riksgälden.se

Under 2020 ökade antalet beviljade svenska medborgarskap med 25 procent jämfört med 2019.

Covid-19 fick undersköterskan Jennifer att lämna sitt jobb SvD

Inkvarteringsstatistiken produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Vid publicering av data ange Tillväxtverket/SCB som källa. Här hittar du statistik om företagande och regional utveckling som tas fram av andra aktörer.

– Vi blev helt enkelt nyfikna på hur statistik skulle kunna låta. Kent Ekeroth vill göra det möjligt för Statistiska Centralbyrån (SCB) och Kriminalvården att registrera ursprungsnationalitet på fångar i svenska fängelser.